Novo número da revista Díxitos

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • Xa está na rúa o novo número impreso da revista que recolle as novas máis significativas da actividade do CESGA e da súa comunidade de usuarios. A través dela ten a oportunidade de manterse informado/a sobre os proxectos, eventos, accións de formación e liñas de investigación vivas no CESGA.

    Descargar o arquivo
Pe de paxina