Nova estratexia do Centro Común de Investigación (JRC)

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • O organismo de investigación propio da Comisión Europea, o Centro Común de Investigación (JRC), publicou recentemente a súa nova estratexia para o período comprendido entre 2010 e 2020, que prevé un apoio científico reforzado á formulación de políticas da UE mediante a avaliación das distintas opcións políticas definidas en estreita colaboración coas Direccións Xarais da Comisión

    Descargar o arquivo
Pe de paxina