Guía para divulgar a ciencia aos medios de comunicación

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • A Unidade de Cultura Científica da OTRI da Universidade Complutense de Madrid puxo a disposición do persoal investigador a guía "La Comunidad Científica ante los Medios de Comunicación", unha ferramenta que, ademais de tentar resolver as dúbidas máis frecuentes, pretende concienciar sobre a importancia de divulgar a ciencia de forma profesional. Está financiada por FECYT.

    Descarga: https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2018-05-04-Gu%C3%ADa%20de%20actuaci%C3%B3n%20WEB.pdf

Pe de paxina