OCTUGA

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • Observatorio Científico e Tecnolóxico do Sistema Universitario de Galicia. Este instrumento pretende amosar o intenso esforzo que toda a comunidade científica dedica a realizar actividades de investigación e desenvolvemento e os resultados, científicos, tecnolóxicos e de innovación que se obteñen como consecuencia, poñendo así de manifesto as súas contribucións ao desenvolvemento social, empresarial e cultural de Galicia. Entra en OCTUGA

Pe de paxina