Obxectivo Innovar

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • "Obxectivo Innovar" é unha serie documental da Dirección Xeral de I+D+i composta por trinta e nove microespazos audiovisuais e realizada polo Equipo de Investigación CanalCampus da Universidade de Vigo. O seu obxectivo é dar a coñecer o esforzo investigador que están a realizar as empresas galegas. Ademais, a serie traballa nunha dobre dirección: por un lado, facer chegar á sociedade a importancia do I+D+i para o progreso do país e, por outro lado, amosar aos empresarios galegos cómo innovando e cooperando cos outros axentes do Sistema Galego de Innovación serán máis competitivos.  Entra

Pe de paxina