Estudo Internacional da Fundación BBVA: Actitudes cara a ciencia

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • Presentación da segunda parte dos resultados do "Estudo Internacional de Cultura Científica", unha investigación promovida pola Fundación BBVA e baseada nunha ampla enquisa tanto polo tamaño da mostra (1.500 entrevistas en cada un dos 11 países participantes) como pola serie de temas abordados.

    Pódese descargar en: http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/galeria/todos/fichagm/index.jsp?idActividad=1106

Pe de paxina