Contanos as tuas actividades Organizas actividades de divulgación?
CÓNTANOS!

Introdución a Astronomía para comunicadores científicos

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • COMCIRED (Comunicación Científica en Rede) pon a disposición dos comunicadores científicos unha introdución á Astronomía. O seu obxectivo é difundir uns contidos básicos que permitan ao xornalista científico comprender e escribir con propiedade sobre temas relacionados coa Astronomía, resaltar a importancia da Astronomía en España e o papel especial que xoga no noso país, proporcionar un glosario de termos básicos e ilustrar con exemplos como se deben e como non se deben comunicar novas de Astronomía.

    Pode descargar a presentación: http://www.comcired.es/_layouts/custompagesfecyt/customviewlist.aspx?ListName=Recursos&IdItem=71&goback=.gde_1791695_member_128526542

Pe de paxina