Libro branco das Unidades de Cultura Científica e da Innovación

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • Actualmente, son cerca de oitenta as Unidades de Cultura Científica e da Innovación (UCC+i) que teñen axudas por parte da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) desde 2007, si ben existen outras unidades que, de forma non oficial, utilizan esta denominación. Pero, ¿qué é unha UCC+i? ¿Cal é a súa actividade? ¿Cales son os seus obxectivos? Este é un dos principais obxectivos deste libro: establecer os criterios básicos de definición dunha UCC+i co fin de normalizar a súa denominación e, por conseguinte, a posible pertenza á Rede UCC+i.

    Pode descargar o libro en: http://comcired.fecyt.es/Recursos1/libro_blanco_ucci.pdf

Pe de paxina