Boletín FECYT al día

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • O "Boletín FECYT al día", de carácter diario e gratuito, constitúe unha selección das informacións máis relevantes do sector da ciencia e a tecnoloxía publicadas en medios de cobertura estatal, europea e internacional. O Boletín nace con vocación de servizo cara á comunidade científica española, como un vehículo de información que inclúe, ademais de noticias sobre investigación e ciencia, seccións relativas a cursos, xornadas e conferencias; axudas, subvencións ou becas publicadas no BOE e nos Boletíns Oficiais das Comunidades Autónomas, ademais de información referente á lexislación española e europea do sector. Inscríbete

Pe de paxina