Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  • A Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación deroga  a Lei de Investigación Científica e Tecnolóxica de 1986, establecendo un marco xeral para o fomento e a coordinación da investigación científica e técnica

    Descargar o arquivo
Pe de paxina