Plan Galego de I+D+i 2006-2010 INCITE

  • [ Máis divulgación ]
  •  
  •  

    O Plan Galego de I+D+i 2006-2010 INCITE inclúe entre os seus programas horizontais un Programa de Comunicación e Sensibilización Social que ten o propósito de fomentar unha cultura do coñecemento da ciencia e a tecnoloxía que posibilite que o conxunto da sociedade teña unha mellor percepción das actividades de I+D+i e dos resultados que delas se derivan. INCITE é a folla de ruta do Goberno galego no ámbito da investigación, o desenvolvemento e a innovación. Consulta o Plan

     

Pe de paxina