06/10/14 - Formado por 13 fundacións que apoian a ciencia

O Consello de Fundacións pola Ciencia presenta o seu plan de actividades 2014-15

 • [ Máis divulgación ]
 •  
 • O Consello de Fundacións pola Ciencia, impulsado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), reuniuse o luns 29 se setembro en Madrid para presentar o Plan de Actividades que levarán a cabo durante o exercizo 2014-2015. Este documento detalla os obxectivos e accións prioritarias das fundacións para o desenvolvemento de actuacións, conxuntas ou individuais, que axuden a fomentar o investimento en ciencia.

  O Plan de Actividades do Consello de Fundacións pola Ciencia recolle a necesidade de establecer un protocolo de boas prácticas que sirva de guía e estableza os criterios e requisitos para a convocatoria, selección e concesión de axudas para a formación ou o perfeccionamento de investigadores.

  O Plan propón, ademais, definir un mapa das convocatorias de axudas das fundacións privadas a favor de programas ou iniciativas científicas para tratar de conseguir posibles colaboracións e un mellor aproveitamento dos recursos e participar no estudo métrico do impacto das fundacións en ciencia e tecnoloxía que porá en marcha a Asociación Española de Fundacións (AEF) e o Instituto de Análise Estratéxica de Fundacións (INAEF).

  O Consello de Fundacións tamén debateu como crear un mapa de competencias profesionais do investigador (comunicación, liderado, traballo en equipo?) e establecer un sistema de formación e adestramento das competencias definidas, así como a posibilidade de estudar a creación dun Club de filantropía pola ciencia.

  O Consello está formado actualmente por trece fundacións que apoian e financian a ciencia desde diferentes vertentes: investigación, divulgación, formación, transferencia de tecnoloxía, etc.: Fundación Alicia Koplowitz, Fundación Botín, Fundación Científica Asociación Española contra o Cancro (AECC), Fundación Esther Koplowitz, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Fundación GMP, Fundación Josep Carreiras, Fundación a Caixa, Fundación Pedro Barrié da Maza, Fundación Ramón Areces,  Fundación Saúde 2000, Fundación Telefónica e Fundación Victor Grifols i Lucas.

  Fonte: FECYT

Pe de paxina